رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن کرونای آکسفورد برای تزریق در انگلیس تایید شد

واکسن کرونای آکسفورد برای تزریق در انگلیس تایید شد واکسن کرونای ساخته شده توسط محققان دانشگاه «آکسفورد» و شرکت داروسازی «آسترازنکا» برای تزریق در انگلیس مورد تایید قرار گرفت. گمان می‌رود با اعطای این مجوز، سرعت واکسیناسیون افزایش یابد چرا که این واکسن ارزان و نگهداری آن آسان است.

واکسن کرونای آکسفورد برای تزریق در انگلیس تایید شد

واکسن کرونای ساخته شده توسط محققان دانشگاه «آکسفورد» و شرکت داروسازی «آسترازنکا» برای تزریق در انگلیس مورد تایید قرار گرفت.

گمان می‌رود با اعطای این مجوز، سرعت واکسیناسیون افزایش یابد چرا که این واکسن ارزان و نگهداری آن آسان است.