رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بایدن دو معاون وزارت دفاع دولت خود را تعیین کرد

بایدن دو معاون وزارت دفاع دولت خود را تعیین کرد رئیس جمهوری منتخب آمریکا، کاتلین هیکس و کالین کال را به عنوان معاونان وزیر دفاع دولت خود برگزید.

بایدن دو معاون وزارت دفاع دولت خود را تعیین کرد

رئیس جمهوری منتخب آمریکا، کاتلین هیکس و کالین کال را به عنوان معاونان وزیر دفاع دولت خود برگزید.