رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عوارض عبور از آزادراه‌های کشور بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.

وزارت راه و شهرسازی: عوارض عبور از آزادراه‌های کشور بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.

وزارت راه و شهرسازی: عوارض عبور از آزادراه‌های کشور بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.