رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس جمهور در جلسه کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا

رییس جمهور در جلسه کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا: برای رسیدن به شرایط پایدار و سازگاری با کرونا و تبدیل آن به یک سبک زندگی نیازمندیم که شاخص‌های ملموسی از درصد تاثیرگذاری طرح‌ها در مدیریت کرونا را به صورت جداگانه مشخص و طرح جامع مقابله با کرونا را به وسیله این شاخص‌ها تکمیل کنیم […]

رییس جمهور در جلسه کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا:

برای رسیدن به شرایط پایدار و سازگاری با کرونا و تبدیل آن به یک سبک زندگی نیازمندیم که شاخص‌های ملموسی از درصد تاثیرگذاری طرح‌ها در مدیریت کرونا را به صورت جداگانه مشخص و طرح جامع مقابله با کرونا را به وسیله این شاخص‌ها تکمیل کنیم تا به شرایط پایدار در کشور برسیم.

کمیته بهداشتی و درمانی موظف شد در پروتکل‌هایی که طی یکسال گذشته مختص هر کسب و کار ارائه شده بود، متناسب با وضعیت موجود و در چارچوب طرح جامع مقابله با کرونا بازنگری‌هایی انجام دهد تا در روند فعالیت‌های کسب و کارها در ایام نزدیک شدن به عید اعمال گردد.