رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برخورد با بانک‌هایی که سود بالا می‌گیرند

برخورد با بانک‌هایی که سود بالا می‌گیرند رییس سازمان بازرسی کل کشور: رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکلات بانکی واحدهای تولیدی، گفت: سازمان بازرسی با بانک‌هایی برخورد می‌کند که سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌گیرند.

برخورد با بانک‌هایی که سود بالا می‌گیرند

رییس سازمان بازرسی کل کشور: رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکلات بانکی واحدهای تولیدی، گفت: سازمان بازرسی با بانک‌هایی برخورد می‌کند که سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌گیرند.