رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدرسه تعطیل نشده؛ روش آموزش تغییر کرده

مدرسه تعطیل نشده؛ روش آموزش تغییر کرده وزیر آموزش و پرورش: امسال همه مسئولیت‌ها و وظایف مدیران در شبکه شاد پیگیری می‌شود. تلویزیون، بسته‌های یادگیری و شبکه شاد ابزار کار معلم هستند و برای تکمیل یادگیری مورد استفاده قرار می‌گیرند. مدرسه نباید تعطیل شود و افرادی باید حتماً در مدرسه باشند و حلقه اتصال دانش […]

مدرسه تعطیل نشده؛ روش آموزش تغییر کرده

وزیر آموزش و پرورش: امسال همه مسئولیت‌ها و وظایف مدیران در شبکه شاد پیگیری می‌شود. تلویزیون، بسته‌های یادگیری و شبکه شاد ابزار کار معلم هستند و برای تکمیل یادگیری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مدرسه نباید تعطیل شود و افرادی باید حتماً در مدرسه باشند و حلقه اتصال دانش آموزان، معلمان و والدین باشند، امسال کار مدرسه تعطیل نشده بلکه روش آموزش تغییر کرده است.

در راستای منظم شدن وضعیت پرداخت‌ها و ترمیم حقوق نیز لحظه‌ای از خدمت دریغ نمی‌کنیم.