رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهلت پرداخت عوارض الکترونیکی افزایش یافت

مهلت پرداخت عوارض الکترونیکی افزایش یافت عباس بیات سرمدی، مدیر کل بهره برداری معاونت آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور: درصد قابل توجهی از مشکلاتی که در حوزه پرداخت عوارض داشتیم حذف شده است؛ برخی از این مشکلات باز می‌گردد به زمان کمی که کاربران آزادراهی داشتند که ظرف ۴۸ ساعت باید عوارض […]

مهلت پرداخت عوارض الکترونیکی افزایش یافت

عباس بیات سرمدی، مدیر کل بهره برداری معاونت آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور:

درصد قابل توجهی از مشکلاتی که در حوزه پرداخت عوارض داشتیم حذف شده است؛ برخی از این مشکلات باز می‌گردد به زمان کمی که کاربران آزادراهی داشتند که ظرف ۴۸ ساعت باید عوارض را پرداخت می‌کردند بنابراین زمان تعیین شده در اتاق بانکی ما برای تراکنش‌های موجود در برخی مواقع با مشکل مواجه می‌شد‌.

برخی از رانندگان با وجود آنکه عوارض خود را پرداخت می‌کردند اما باز هم مجدد جریمه می‌شدند؛ این موضوع در قالب یک کمیته حقیقت یاب بررسی شده و یک جامعه آماری که این مشکل را داشتند را بررسی کردیم و عمده کاربران به دلیل تعللی که در این حوزه داشتند و ظرف ۴۸ ساعت اقدام به پرداخت عوارض نمی‌کردند جریمه می‌شدند.

بر این اساس مهلت ۴۸ ساعته پرداخت قبوض کاربران، به ۷ روز افزایش یافته است.