رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جمهور :بودجه سال آینده را با تکیه بر تجارب حاصل از ایستادگی در برابر جنگ تمام عیار اقتصادی تنظیم کرده‌ایم.

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی: بودجه سال آینده را با تکیه بر تجارب حاصل از ایستادگی در برابر جنگ تمام عیار اقتصادی تنظیم کرده‌ایم. هر گونه تصمیمی که منجر به فشار مضاعف اقتصادی به معیشت مردم و اقتصاد کشور شود، پذیرفته نخواهد بود. امیدواریم خرید و انتقال واکسن کرونا در هفته‌های آینده انجام […]

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی:

بودجه سال آینده را با تکیه بر تجارب حاصل از ایستادگی در برابر جنگ تمام عیار اقتصادی تنظیم کرده‌ایم.

هر گونه تصمیمی که منجر به فشار مضاعف اقتصادی به معیشت مردم و اقتصاد کشور شود، پذیرفته نخواهد بود.

امیدواریم خرید و انتقال واکسن کرونا در هفته‌های آینده انجام شود.

با انتقال واکسن، واکسیناسیون بر اساس جدول آماده شده و با اولویت کادر درمانی و سالمندان آغاز خواهد شد.