رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ضد واکسن‌ها، واکسن کرونا نزنند

ضد واکسن‌ها، واکسن کرونا نزنند معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: وزارت بهداشت برای خرید و تولید واکسن کرونا در حال اقدام است و این واکنش وزارت بهداشت به اظهارات ضد واکسن است و افرادی که نمی‌خواهند واکسن کرونا بزنند، می‌توانند این کار را انجام ندهند.

ضد واکسن‌ها، واکسن کرونا نزنند

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

وزارت بهداشت برای خرید و تولید واکسن کرونا در حال اقدام است و این واکنش وزارت بهداشت به اظهارات ضد واکسن است و افرادی که نمی‌خواهند واکسن کرونا بزنند، می‌توانند این کار را انجام ندهند.