رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی روغن مایع در بازار

گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی روغن مایع در بازار دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران از گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی روغن مایع در بازار خبر داد و گفت: قیمت درج شده برای مصرف کننده بر روی روغن مایع با قیمتی که به دست مصرف کننده می رسد اختلاف بسیاری دارد.

گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی روغن مایع در بازار

دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران از گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی روغن مایع در بازار خبر داد و گفت:

قیمت درج شده برای مصرف کننده بر روی روغن مایع با قیمتی که به دست مصرف کننده می رسد اختلاف بسیاری دارد.