رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«نانسی پلوسی» بار دیگر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا شد

«نانسی پلوسی» بار دیگر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا شد «نانسی پلوسی» روز یکشنبه با اختلاف آرایی اندک بار دیگر به ریاست مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب شد.

«نانسی پلوسی» بار دیگر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا شد

«نانسی پلوسی» روز یکشنبه با اختلاف آرایی اندک بار دیگر به ریاست مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب شد.