رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واردات موز مشروط شد

واردات موز مشروط شد وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت خواستار این شد که مجوز واردات موز منوط به صادرات سیب شود.

واردات موز مشروط شد

وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت خواستار این شد که مجوز واردات موز منوط به صادرات سیب شود.