رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جمهور آمریکا: فساد گسترده ای در نتایج انتخابات ۶ ایالت آمریکا رخ داده است

رئیس جمهور آمریکا: فساد گسترده ای در نتایج انتخابات ۶ ایالت آمریکا رخ داده است دونالد ترامپ در ایالت جورجیا: تا آخرین نفس برای پیروزی در انتخابات مبارزه می کنم امکان ندارد که من در انتخابات ایالت جورجیا شکست خورده باشم.

رئیس جمهور آمریکا: فساد گسترده ای در نتایج انتخابات ۶ ایالت آمریکا رخ داده است

دونالد ترامپ در ایالت جورجیا:
تا آخرین نفس برای پیروزی در انتخابات مبارزه می کنم

امکان ندارد که من در انتخابات ایالت جورجیا شکست خورده باشم.