رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مذاکرات ایران و کره جنوبی درباره خرید واکسن کرونا با پول‌های بلوکه‌شده

مذاکرات ایران و کره جنوبی درباره خرید واکسن کرونا با پول‌های بلوکه‌شده یک مقام در وزارت خارجه کره جنوبی با اشاره به چراغ سبز آمریکا به این کشور برای فروش واکسن کرونا به ایران، گفت که سئول و تهران در حال گفت‌وگو درباره استفاده از پول‌های بلوکه شده برای پرداخت هزینه آن هستند.

مذاکرات ایران و کره جنوبی درباره خرید واکسن کرونا با پول‌های بلوکه‌شده

یک مقام در وزارت خارجه کره جنوبی با اشاره به چراغ سبز آمریکا به این کشور برای فروش واکسن کرونا به ایران، گفت که سئول و تهران در حال گفت‌وگو درباره استفاده از پول‌های بلوکه شده برای پرداخت هزینه آن هستند.