رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک مرکزی واگذاری سهام “ایران مال” را تایید نکرد

بانک مرکزی واگذاری سهام “ایران مال” را تایید نکرد بانک مرکزی مراتب عدم تایید فروش بخشی از سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال به شرکت حامی کیان‌سازه را به بانک آینده ابلاغ کرد.

بانک مرکزی واگذاری سهام “ایران مال” را تایید نکرد

بانک مرکزی مراتب عدم تایید فروش بخشی از سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال به شرکت حامی کیان‌سازه را به بانک آینده ابلاغ کرد.