رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن ایرانی کرونا به گروه دوم تزریق شد

واکسن ایرانی کرونا به گروه دوم تزریق شد مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران: تزریق واکسن کرونا در پروژه کارآزمایی بالینی به عنوان تست انسانی بر ۴ داوطلب که در گروه دوم بودند ، انجام شد. این واکسن در دو دوز روز صفر و روز ۱۴ تزریق می‌شود. ۳ داوطلب گروه اول بعد […]

واکسن ایرانی کرونا به گروه دوم تزریق شد

مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

تزریق واکسن کرونا در پروژه کارآزمایی بالینی به عنوان تست انسانی بر ۴ داوطلب که در گروه دوم بودند ، انجام شد.

این واکسن در دو دوز روز صفر و روز ۱۴ تزریق می‌شود. ۳ داوطلب گروه اول بعد از یک هفته به محل هتل می آیند که دوز دوم را دریافت کنند.