رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تشکیل جلسه شورای امنیت ملی و دستور رییس‌جمهور کره برای رسیدگی به توقیف نفتکش در ایران

تشکیل جلسه شورای امنیت ملی و دستور رییس‌جمهور کره برای رسیدگی به توقیف نفتکش در ایران در پی توقیف یک شناور متعلق به کره جنوبی در خلیج‌فارس، رییس‌جمهور این کشور دستور برگزاری گفت‌وگوهای بین سازمانی برای رسیدگی به مسئله را صادر کرد. همچنین شورای امنیت ملی کره برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه داد.

تشکیل جلسه شورای امنیت ملی و دستور رییس‌جمهور کره برای رسیدگی به توقیف نفتکش در ایران

در پی توقیف یک شناور متعلق به کره جنوبی در خلیج‌فارس، رییس‌جمهور این کشور دستور برگزاری گفت‌وگوهای بین سازمانی برای رسیدگی به مسئله را صادر کرد.

همچنین شورای امنیت ملی کره برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه داد.