رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز ثبت نام مرحله سوم طرح ملی مسکن از امروز

آغاز ثبت نام مرحله سوم طرح ملی مسکن از امروز نام‌نویسی از متقاضیان در مرحله سوم طرح ملی مسکن از امروز آغاز می‌شود. متقاضیان بدون مسکن ۱۸۳ شهر می‌توانند با مراجعه به سامانه نام‌نویسی کنند. امکان تغییر شهر محل تقاضا برای متقاضیان مراحل قبلی طرح ملی مسکن فراهم شده است.

آغاز ثبت نام مرحله سوم طرح ملی مسکن از امروز

نام‌نویسی از متقاضیان در مرحله سوم طرح ملی مسکن از امروز آغاز می‌شود.

متقاضیان بدون مسکن ۱۸۳ شهر می‌توانند با مراجعه به سامانه نام‌نویسی کنند.

امکان تغییر شهر محل تقاضا برای متقاضیان مراحل قبلی طرح ملی مسکن فراهم شده است.