رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا: عصر پسا آمریکا آغاز شده است

رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا: عصر پسا آمریکا آغاز شده است ریچارد هاس: ما شاهد تصاویری هستیم که هرگز تصور نمی‌کردم در این کشور (آمریکا) ببینیم، در بعضی پایتخت‌های دیگر بله اما نه اینجا. بعید است کسی در جهان دیگر به همان شکل ما را ببیند، احترام بگذارد، بترسد یا به ما وابسته باشد. […]

رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا: عصر پسا آمریکا آغاز شده است

ریچارد هاس: ما شاهد تصاویری هستیم که هرگز تصور نمی‌کردم در این کشور (آمریکا) ببینیم، در بعضی پایتخت‌های دیگر بله اما نه اینجا.

بعید است کسی در جهان دیگر به همان شکل ما را ببیند، احترام بگذارد، بترسد یا به ما وابسته باشد.

اگر عصر پسا آمریکا تاریخی داشته باشد، مطمئناً امروز است.