رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزییات نحوه فعالیت سایت دریافت مجوز تردد بین شهری

جزییات نحوه فعالیت سایت دریافت مجوز تردد بین شهری رئیس روابط عمومی و امور بین الملل فرمانداری تهران: مردم عزیز و همشهریان تهرانی درصورت ضرورت انجام سفر بین شهری می‌توانند در روزهای شنبه الی چهارشنبه و دربازه زمانی ۱۴ الی ۱۸ به منظور ثبت‌نام و اخذ مجوز تردد بین شهری به سایت https://moi.ir/taradod مراجعه نمایند.

جزییات نحوه فعالیت سایت دریافت مجوز تردد بین شهری

رئیس روابط عمومی و امور بین الملل فرمانداری تهران: مردم عزیز و همشهریان تهرانی درصورت ضرورت انجام سفر بین شهری می‌توانند در روزهای شنبه الی چهارشنبه و دربازه زمانی ۱۴ الی ۱۸ به منظور ثبت‌نام و اخذ مجوز تردد بین شهری به سایت https://moi.ir/taradod مراجعه نمایند.