رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کانال ترامپ در سرویس توئیچ غیرفعال شد

کانال ترامپ در سرویس توئیچ غیرفعال شد سرویس استریم توئیچ (Twitch) که متعلق به شرکت آمازون است، کانال دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا را در پی اعتراضات خشونت آمیز روز چهارشنبه طرفداران وی در ساختمان کنگره معلق کرد.

کانال ترامپ در سرویس توئیچ غیرفعال شد

سرویس استریم توئیچ (Twitch) که متعلق به شرکت آمازون است، کانال دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا را در پی اعتراضات خشونت آمیز روز چهارشنبه طرفداران وی در ساختمان کنگره معلق کرد.