رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس پلیس کنگره آمریکا استعفا می‌کند

رئیس پلیس کنگره آمریکا استعفا می‌کند به نوشته رویترز، پس از متهم شدن پلیس کنگره آمریکا به جلوگیری نکردن از حمله طرفداران رئیس‌جمهور به ساختمان این نهاد، استیون ساند، رئیس پلیس کنگره، استعفا خواهد کرد.

رئیس پلیس کنگره آمریکا استعفا می‌کند

به نوشته رویترز، پس از متهم شدن پلیس کنگره آمریکا به جلوگیری نکردن از حمله طرفداران رئیس‌جمهور به ساختمان این نهاد، استیون ساند، رئیس پلیس کنگره، استعفا خواهد کرد.