رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نتایج یک تحقیق؛ واکسن فایزر روی ویروس جهش‌یافته نیز مؤثر است

نتایج یک تحقیق؛ واکسن فایزر روی ویروس جهش‌یافته نیز مؤثر است نتایج یک بررسی مطالعاتی جدید بر روی واکسن فایزر‌ـ بیون‌تک نشان می‌دهد که این واکسن بر روی نوع جهش‌یافته ویروس کرونا که در بریتانیا و آفریقای جنوبی گسترش پیدا کرده نیز مؤثر است به گزارش خبرگزاری‌ها سازندگان این واکسن گفته‌اند که هر دو نسخه […]

نتایج یک تحقیق؛ واکسن فایزر روی ویروس جهش‌یافته نیز مؤثر است

نتایج یک بررسی مطالعاتی جدید بر روی واکسن فایزر‌ـ بیون‌تک نشان می‌دهد که این واکسن بر روی نوع جهش‌یافته ویروس کرونا که در بریتانیا و آفریقای جنوبی گسترش پیدا کرده نیز مؤثر است

به گزارش خبرگزاری‌ها سازندگان این واکسن گفته‌اند که هر دو نسخه جهش‌یافته نتوانسته‌اند در شرایط آزمایشگاهی مانع از اثربخشی این واکسن شوند و آن را بلوکه کنند

یکی از کارشناسان ارشد تحقیقات شرکت فایزر گفت: «ما در حال حاضر روی ۱۶ جهش مختلف آزمایش انجام داده‌ایم که هیچ یک از آن‌ها [بر روی اثربخشی این واکسن] تأثیر قابل توجهی نداشته‌اند.» /DW