رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فیروزی: ایرلاین ها تنها مجاز به افزایش قیمت ۱۰ درصدی هستند

فیروزی: ایرلاین ها تنها مجاز به افزایش قیمت ۱۰ درصدی هستند یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی تنها مجوز افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیط هواپیما را داده است و سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است با ایرلاین های متخلف برخورد کند.

فیروزی: ایرلاین ها تنها مجاز به افزایش قیمت ۱۰ درصدی هستند

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی تنها مجوز افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیط هواپیما را داده است و سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است با ایرلاین های متخلف برخورد کند.