رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چند دهیار و بخشدار سابق پیشوا روانه زندان شدند

چند دهیار و بخشدار سابق پیشوا روانه زندان شدند دادستان عمومی و انقلاب پیشوا: بر مبنای تحقیقات صورت گرفته تخلفات مالی عدیده‌ای در حوزه دهیاری‌ها کشف شد؛ بنابراین بخشدار سابق و چند تن از دهیاران برای بررسی بیشتر و در راستای مبارزه با فساد مالی بازداشت شده‌اند. این افراد با صدور قرار بازداشت موقت روانه […]

چند دهیار و بخشدار سابق پیشوا روانه زندان شدند

دادستان عمومی و انقلاب پیشوا: بر مبنای تحقیقات صورت گرفته تخلفات مالی عدیده‌ای در حوزه دهیاری‌ها کشف شد؛ بنابراین بخشدار سابق و چند تن از دهیاران برای بررسی بیشتر و در راستای مبارزه با فساد مالی بازداشت شده‌اند.

این افراد با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.