رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لایحه بودجه ۱۴۰۰ براساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است

رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ براساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، مطمئنا غیرقابل قبول است زمان بررسی بودجه، زمان تغییر قوانین و قواعد اصلی فعالیت های اقتصادی نیست بازار بورس یک نهاد اصلی در ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد […]

رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ براساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است

دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، مطمئنا غیرقابل قبول است

زمان بررسی بودجه، زمان تغییر قوانین و قواعد اصلی فعالیت های اقتصادی نیست

بازار بورس یک نهاد اصلی در ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد کشور است

دولت همواره در پی تقویت و حمایت بازار بورس بوده است

در یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی ارایه کرد و مورد تبادل نظر قرار گرفت.