رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست ۵۰ دیپلمات سابق از بایدن برای بازگشت به برجام

درخواست ۵۰ دیپلمات سابق از بایدن برای بازگشت به برجام پنجاه تن از دپیلمات‌های پیشین و کارشناسان امور منطقه و جهان در نامه‌ای خطاب به جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا ضمن درخواست برای بازگشت آمریکا به برجام نوشتند آمریکا باید تحریم‌ها علیه ایران را کاهش دهد.

درخواست ۵۰ دیپلمات سابق از بایدن برای بازگشت به برجام

پنجاه تن از دپیلمات‌های پیشین و کارشناسان امور منطقه و جهان در نامه‌ای خطاب به جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا ضمن درخواست برای بازگشت آمریکا به برجام نوشتند آمریکا باید تحریم‌ها علیه ایران را کاهش دهد.