رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرکل سابق میراث فرهنگی آذربایجان شرقی بازداشت شد

مدیرکل سابق میراث فرهنگی آذربایجان شرقی بازداشت شد مدیرکل سابق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی بازداشت شد براساس این گزارش، در این رابطه همچنین چهار نفر از کارمندان میراث فرهنگی بازداشت شده‌اند که یکی از آنان از معاونان آن اداره کل که در زمان مدیرکل سابق منصوب شده است این گزارش می‌افزاید، […]

مدیرکل سابق میراث فرهنگی آذربایجان شرقی بازداشت شد

مدیرکل سابق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی بازداشت شد

براساس این گزارش، در این رابطه همچنین چهار نفر از کارمندان میراث فرهنگی بازداشت شده‌اند که یکی از آنان از معاونان آن اداره کل که در زمان مدیرکل سابق منصوب شده است

این گزارش می‌افزاید، این تخلفات مالی و پرونده به دوره قبلی مدیریت میراث فرهنگی آذربایجان‌شرقی مربوط می‌شود /مهر