رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اگر شرکت‌های خارجی به ایران بیایند با آن‌ها همکاری می‌کنیم

اگر شرکت‌های خارجی به ایران بیایند با آن‌ها همکاری می‌کنیم بیژن زنگنه، وزیر نفت: اگر شرکت‌های خارجی به ایران بیایند با آنها همکاری خواهیم کرد، اما آنچه را که به دست آورده‌ایم کنار نمی‌گذاریم؛ ما بر پایه جدیدی که بسیار استوارتر است و در مرتبه‌ای بالاتر قرار دارد با دیگران صحبت خواهیم کرد. حتماً باید […]

اگر شرکت‌های خارجی به ایران بیایند با آن‌ها همکاری می‌کنیم

بیژن زنگنه، وزیر نفت: اگر شرکت‌های خارجی به ایران بیایند با آنها همکاری خواهیم کرد، اما آنچه را که به دست آورده‌ایم کنار نمی‌گذاریم؛ ما بر پایه جدیدی که بسیار استوارتر است و در مرتبه‌ای بالاتر قرار دارد با دیگران صحبت خواهیم کرد. حتماً باید از ظرفیت‌هایی که در دوره تحریم ایجاد شده، استفاده کنیم