رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اطلاعیه شماره ۵ قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا:

اطلاعیه شماره ۵ قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا: کاهش تعداد شهرهای قرمز کشور از بیش از ۱۶۰ شهر به ۷ شهر نقش آفرینی مسئولانه و همدلانه آحاد ملت؛ مبدأ اصلی تحقق موفقیت در کنترل و مهار بیماری. در صورت تضعیف اجرای ضوابط بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی موفقیت ها از دست می رود. درخواست قرارگاه […]

اطلاعیه شماره ۵ قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا:

کاهش تعداد شهرهای قرمز کشور از بیش از ۱۶۰ شهر به ۷ شهر

نقش آفرینی مسئولانه و همدلانه آحاد ملت؛ مبدأ اصلی تحقق موفقیت در کنترل و مهار بیماری.

در صورت تضعیف اجرای ضوابط بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی موفقیت ها از دست می رود.

درخواست قرارگاه از عموم مردم برای اجرای مجدانه پروتکل های بهداشتی، استفاده مستمر از ماسک و رعایت ضوابط فاصله گذاری اجتماعی.

تأکید بر ممنوعیت تردد شبانه و عدم حضور در دورهمی های خانوادگی.

ممنوعیت مطلق هرگونه تجمع در هر نقطه از کشور تحت هر عنوان و به هر مناسبت.

ادامه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از سوی همه رسانه ها، به ویژه رسانه ملی مورد انتظار است.