رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود ۲ میلیون دوز واکسن کواکس تا اسفند ۹۹ به ایران/ کادر درمان در اولویت تزریق

ورود ۲ میلیون دوز واکسن کواکس تا اسفند ۹۹ به ایران/ کادر درمان در اولویت تزریق قانعی، رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا: ۲ میلیون دوز واکسن کرونا از کواکس (اتحادیه جهانی تامین واکسن) خریداری شده است. واکسن کواکس تا اسفند ۹۹ در اختیار کشور ما قرار می‌گیرد که به گروه نخست کادر […]

ورود ۲ میلیون دوز واکسن کواکس تا اسفند ۹۹ به ایران/ کادر درمان در اولویت تزریق

قانعی، رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:

۲ میلیون دوز واکسن کرونا از کواکس (اتحادیه جهانی تامین واکسن) خریداری شده است.

واکسن کواکس تا اسفند ۹۹ در اختیار کشور ما قرار می‌گیرد که به گروه نخست کادر درمان تزریق خواهد شد.