رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهدی کروبی از دبیرکلی حزب اعتمادملی استعفا کرد

مهدی کروبی از دبیرکلی حزب اعتمادملی استعفا کرد مهدی کروبی در نامه‌ای از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی خواست تا با پذیرش استعفایش موافت کنند و دبیرکل جدیدی انتخاب کنند در پی رد صلاحیت مهدی کروبی برای دبیر کلی حزب اعتماد ملی و عضویت در شورای مرکزی این حزب از سوی کمیسیون ماده ۱۰، […]

مهدی کروبی از دبیرکلی حزب اعتمادملی استعفا کرد

مهدی کروبی در نامه‌ای از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی خواست تا با پذیرش استعفایش موافت کنند و دبیرکل جدیدی انتخاب کنند

در پی رد صلاحیت مهدی کروبی برای دبیر کلی حزب اعتماد ملی و عضویت در شورای مرکزی این حزب از سوی کمیسیون ماده ۱۰، او از دبیرکلی حزب اعتمادملی استعفا کرد

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور، چهار نفر از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی برای ادامه عضویت در این حزب رد صلاحیت کرده است. علاوه‌بر مهدی کروبی، رحیم ابوالحسنی از اعضای شورای مرکزی، حسین کروبی (فرزند مهدی کروبی) و همچنین اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی این حزب، رد صلاحیت شده‌اند.

مهدی کروبی ۸۲ ساله، از زمستان ۱۳۸۹ در حصر خانگی بسر می‌برد