رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زنگنه: دلیل کمبود گاز؛ افزایش مصرف خانگی

زنگنه: دلیل کمبود گاز؛ افزایش مصرف خانگی وزیر نفت با بیان اینکه پارس جنوبی امسال نسبت به سال گذشته حدود ۶۴میلیون مترمکعب افزایش تولید داشته است، دلیل کمبود گاز را افزایش مصرف خانگی عنوان کرد.

زنگنه: دلیل کمبود گاز؛ افزایش مصرف خانگی

وزیر نفت با بیان اینکه پارس جنوبی امسال نسبت به سال گذشته حدود ۶۴میلیون مترمکعب افزایش تولید داشته است، دلیل کمبود گاز را افزایش مصرف خانگی عنوان کرد.