رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نگرانی از بازگشت بیماری و خیز جدید آن در بهمن و اسفند

نگرانی از بازگشت بیماری و خیز جدید آن در بهمن و اسفند وزیر بهداشت: در حال حاضر نگران بازگشت خیز بیماری هستیم چون موارد سرپایی در حال افزایش است این یک اعلان و هشدار برای یک خیز جدید در بهمن و اسفندماه می‌تواند باشد مخالف بازگشایی مدارس هستیم نگرانیم که دوباره با عادی انگاری به […]

نگرانی از بازگشت بیماری و خیز جدید آن در بهمن و اسفند

وزیر بهداشت:
در حال حاضر نگران بازگشت خیز بیماری هستیم چون موارد سرپایی در حال افزایش است

این یک اعلان و هشدار برای یک خیز جدید در بهمن و اسفندماه می‌تواند باشد

مخالف بازگشایی مدارس هستیم

نگرانیم که دوباره با عادی انگاری به تله اردیبهشت و خردادماه بیفتیم

اگر این بار گرفتار شویم، موج و شدت خیز جدید کرونا در کشور شاید بیشتر باشد و نیروهای ما ممکن است توان و انرژی مقابله چندباره با موجی جدید را نداشته باشند