رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سانسور ترامپ در اسنپ چت!

سانسور ترامپ در اسنپ چت! در ادامه موج به راه افتاده توسط جناح مخالف ترامپ، امروز اپلیکیشن “اسنپ چت” نیز حساب کاربری رئیس جمهور امریکا را حذف کرد.

سانسور ترامپ در اسنپ چت!

در ادامه موج به راه افتاده توسط جناح مخالف ترامپ، امروز اپلیکیشن “اسنپ چت” نیز حساب کاربری رئیس جمهور امریکا را حذف کرد.