رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی در مراسم آغاز بهره برداری از طرح‌های ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛

روحانی در مراسم آغاز بهره برداری از طرح‌های ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ دولت رونق مناطق آزاد را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مد نظر قرار داده است. برای موفقیت در رقابت جذب سرمایه، افزایش جذابیت و امتیازهای معقول مناطق آزاد ضروری است. مجلس لوایح ارائه شده از سوی دولت برای ایجاد مناطق آزاد و […]

روحانی در مراسم آغاز بهره برداری از طرح‌های ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛

دولت رونق مناطق آزاد را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مد نظر قرار داده است.

برای موفقیت در رقابت جذب سرمایه، افزایش جذابیت و امتیازهای معقول مناطق آزاد ضروری است.

مجلس لوایح ارائه شده از سوی دولت برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید را سریعتر بررسی و تصویب کند.

همکاری و هماهنگی دستگاه ها و قوای مختلف برای تسهیل فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضرورت دارد.