رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پادشاه و ولیعهد اردن هم واکسن زدند

پادشاه و ولیعهد اردن هم واکسن زدند برنامه ملی واکسیناسیون ضدکرونا در اردن از دیروز چهارشنبه آغاز شد. اردن از واکسن چینی سینوفارم و واکسن شرکت های امریکایی آلمانی “فایزر بیونتک” استفاده‌ می کند

پادشاه و ولیعهد اردن هم واکسن زدند

برنامه ملی واکسیناسیون ضدکرونا در اردن از دیروز چهارشنبه آغاز شد.

اردن از واکسن چینی سینوفارم و واکسن شرکت های امریکایی آلمانی “فایزر بیونتک” استفاده‌ می کند