رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برگزاری بازی‌های داخل سالن آسیا به سال ۲۰۲۲ موکول شد

برگزاری بازی‌های داخل سالن آسیا به سال ۲۰۲۲ موکول شد شورای المپیک آسیا برگزاری بازی های داخل سالن آسیا را به سال ۲۰۲۲ موکول کرد.

برگزاری بازی‌های داخل سالن آسیا به سال ۲۰۲۲ موکول شد

شورای المپیک آسیا برگزاری بازی های داخل سالن آسیا را به سال ۲۰۲۲ موکول کرد.