رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ماجرای سیلی و فحاشی هادی ساعی/ “چرا دیر خیر مقدم گفتی؟”

ماجرای سیلی و فحاشی هادی ساعی/ “چرا دیر خیر مقدم گفتی؟” دارنده ۲ طلای المپیک نسبت به برخی رفتارها که آن ها را “بی احترامی عمدی” قلمداد می کند از کوره در رفت و در جریان برگزاری لیگ تکواندو به صورت دبیر سازمان لیگ سیلی زد! ساعی با دلخوری از اینکه چرا بابایی “به عمد” […]

ماجرای سیلی و فحاشی هادی ساعی/ “چرا دیر خیر مقدم گفتی؟”

دارنده ۲ طلای المپیک نسبت به برخی رفتارها که آن ها را “بی احترامی عمدی” قلمداد می کند از کوره در رفت و در جریان برگزاری لیگ تکواندو به صورت دبیر سازمان لیگ سیلی زد!

ساعی با دلخوری از اینکه چرا بابایی “به عمد” به او “دیر خوش‌آمد گفته” به سمت وی رفت و با زدن سیلی به صورت او به دبیر سازمان لیگ تکواندو فحاشی کرد./ ایسنا