رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دو قاضی زن در کابل به ضرب گلوله ترور شدند

دو قاضی زن در کابل به ضرب گلوله ترور شدند دو زن قاضی شاغل در دادگاه عالی افغانستان صبح روز یکشنبه ۱۷ ژانویه مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. این آخرین مورد از مجموعه ترورهایی است که از چندین ماه قبل شخصیت‌های جامعه مدنی افغانستان را هدف قرار داده است. احمد فهیم قویم، سخنگوی دادگاه عالی […]

دو قاضی زن در کابل به ضرب گلوله ترور شدند

دو زن قاضی شاغل در دادگاه عالی افغانستان صبح روز یکشنبه ۱۷ ژانویه مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. این آخرین مورد از مجموعه ترورهایی است که از چندین ماه قبل شخصیت‌های جامعه مدنی افغانستان را هدف قرار داده است.

احمد فهیم قویم، سخنگوی دادگاه عالی افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت: «متاسفانه ما در حمله امروز دو قاضی زن را از دست دادیم. راننده آن‌ها زخمی شده است.» وی افزود: «مردان مسلح به وسیله نقلیه آن‌ها که در حال رفتن به محل کار خود بودند حمله کردند.»