رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دومین یارانه ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومانی معیشتی واریز شد

دومین یارانه ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومانی معیشتی واریز شد دور جدید یارانه معیشتی مقابله با کرونا به حساب مشمولان واریز شد که وجه واریزی برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ۱۲۰ هزار تومان است. طبق مصوبات مجلس و ستاد ملی مبارزه با کرونا «دومین مرحله یارانه حمایت معیشتی ویژه اقشار کم درآمد» براساس فهرست […]

دومین یارانه ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومانی معیشتی واریز شد

دور جدید یارانه معیشتی مقابله با کرونا به حساب مشمولان واریز شد که وجه واریزی برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ۱۲۰ هزار تومان است.

طبق مصوبات مجلس و ستاد ملی مبارزه با کرونا «دومین مرحله یارانه حمایت معیشتی ویژه اقشار کم درآمد» براساس فهرست افراد مشمول، ساعت ۲۴ شنبه (دیشب) از سوی سازمان برنامه و بودجه به حساب آنان واریز شد.

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه و مصوبات فوق مقرر شده است تا به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هر نفر ماهیانه ١۲۰ هزار تومان، به سایر افراد، ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد.

یارانه معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی شامل افرادی می شود که هیچ یک از اعضای خانواده آنها حقوق ثابت دریافت نمی کنند، اعضای خانواده آنها بیمه پرداز نباشند، اعضای خانوار طبق شاخص های بانکی از درآمد حداقلی برخوردار نباشند و افرادی که در گروه یارانه معیشت بگیر باشند.