رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از انجیل تاریخی بایدن چه می‌دانیم؟

از انجیل تاریخی بایدن چه می‌دانیم؟ انجیلی که بایدن در مراسم سوگند از آن استفاده کرد از سال ۱۸۹۳ در اختیار خانواده بایدن قرار دارد. به گفته سی‌بی‌اس این همان انجیلی است که او در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۰۹ به عنوان معاون رئیس‌جمهور اوباما به آن سوگند خورد بایدن همچنین هربار که به عنوان سناتور […]

از انجیل تاریخی بایدن چه می‌دانیم؟

انجیلی که بایدن در مراسم سوگند از آن استفاده کرد از سال ۱۸۹۳ در اختیار خانواده بایدن قرار دارد. به گفته سی‌بی‌اس این همان انجیلی است که او در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۰۹ به عنوان معاون رئیس‌جمهور اوباما به آن سوگند خورد

بایدن همچنین هربار که به عنوان سناتور ایالت دلاور انتخاب شد، به همین انجیل سوگند خورد. این کتاب ۱۲/۵ سانیتمتر قطر دارد و روی آن یک صلیب سلتیک به چشم می‌خورد

این انجیل خانوادگی در ضمن همان انجیلی است که بو، پسر درگذشته جو بایدن هنگام قسم به عنوان دادستان عمومی ایالت دلاور در سال ۲۰۱۳ از آن استفاده کرد