رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اصلاح مصوبه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک به تصویب رسید

اصلاح مصوبه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک به تصویب رسید اصلاح مصوبه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک، کاهش تقاضای سفر و کنترل آلودگی هوا در سال ۱۳۹۹ با ۱۷ رای موافق اعضای شورای شهر تهران تصویب شد. مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری: امسال حدود ۲۰ درصد رشد برای طرح […]

اصلاح مصوبه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک به تصویب رسید

اصلاح مصوبه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک، کاهش تقاضای سفر و کنترل آلودگی هوا در سال ۱۳۹۹ با ۱۷ رای موافق اعضای شورای شهر تهران تصویب شد.

مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری: امسال حدود ۲۰ درصد رشد برای طرح ترافیک و ۲۰ درصد هم برای فروش ۶ ماهه و حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد برای فروش سالانه در نظر گرفته‌ایم.