رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نشانه‌های امیدوارکننده از پادتن درمانی علیه کرونا

نشانه‌های امیدوارکننده از پادتن درمانی علیه کرونا یک داروی تجربی و بر پایه پادتن درمانی که در سیستم درمان عمومی انگلیس نیز مورد آزمایش قرار گرفته علیه عوارض کووید-۱۹ نتایج موفقیت آمیزی داشته است. نتایج مقدماتی این آزمایش‌ها با بررسی ۴۰۹ بیمار در ایالات متحده به‌دست آمد و این نتایج ماه‌ها پس از افشای این […]

نشانه‌های امیدوارکننده از پادتن درمانی علیه کرونا

یک داروی تجربی و بر پایه پادتن درمانی که در سیستم درمان عمومی انگلیس نیز مورد آزمایش قرار گرفته علیه عوارض کووید-۱۹ نتایج موفقیت آمیزی داشته است.

نتایج مقدماتی این آزمایش‌ها با بررسی ۴۰۹ بیمار در ایالات متحده به‌دست آمد و این نتایج ماه‌ها پس از افشای این خبر منتشر شد که این داروی تولید شده توسط شرکت “ریجرون” روی دست‌کم ۲۰۰۰ بیمار در ۱۷۴ بیمارستان انگلیس نیز آزمایش شده است.