رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعیین تکلیف ۳۲۰ تن گوشت بعد از ۷ سال!

تعیین تکلیف ۳۲۰ تن گوشت بعد از ۷ سال! ۳۲۰ تن گوشت گوسفندی هفت سال پیش به کشور و استان خراسان رضوی وارد می‌شود و طی این سال‌ها ترخیص نمی‌شود. حالا قرار است این حجم از گوشت وارداتی برای مصارف غیرانسانی پودر شود!/ روزنامه‌خراسان

تعیین تکلیف ۳۲۰ تن گوشت بعد از ۷ سال!

۳۲۰ تن گوشت گوسفندی هفت سال پیش به کشور و استان خراسان رضوی وارد می‌شود و طی این سال‌ها ترخیص نمی‌شود.

حالا قرار است این حجم از گوشت وارداتی برای مصارف غیرانسانی پودر شود!/ روزنامه‌خراسان