رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرهنگی: پرونده عنابستانی در هیات نظارت بر نمایندگان بررسی می‌شود

فرهنگی: پرونده عنابستانی در هیات نظارت بر نمایندگان بررسی می‌شود سخنگوی هیات رییسه مجلس: در صحبتی که با آقای قالیباف رییس مجلس داشتم ایشان گفتند که پرونده آقای عنابستانی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شده و بر همین اساس این هیات بررسی‌های لازم درباره این موضوع را خواهد داشت و نتیجه را اعلام […]

فرهنگی: پرونده عنابستانی در هیات نظارت بر نمایندگان بررسی می‌شود

سخنگوی هیات رییسه مجلس:
در صحبتی که با آقای قالیباف رییس مجلس داشتم ایشان گفتند که پرونده آقای عنابستانی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شده و بر همین اساس این هیات بررسی‌های لازم درباره این موضوع را خواهد داشت و نتیجه را اعلام خواهد کرد.