رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن مورد تائید وزارت بهداشت را وارد می‌کنیم

واکسن مورد تائید وزارت بهداشت را وارد می‌کنیم معاون اول رئیس جمهور: سلامت مردم برای ما مهم است به همین دلیل واکسن معتبر مورد تائید وزارت بهداشت را وارد کشور می‌کنیم.

واکسن مورد تائید وزارت بهداشت را وارد می‌کنیم

معاون اول رئیس جمهور: سلامت مردم برای ما مهم است به همین دلیل واکسن معتبر مورد تائید وزارت بهداشت را وارد کشور می‌کنیم.