رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بزرگترين قرارداد تاريخ ورزش

بزرگترين قرارداد تاريخ ورزش روزنامه الموندو چاپ مادرید نوشت بزرگترین قرارداد تاریخ ورزش را بارسلونا در نوامبر سال ۲۰۱۷ با مسی امضا کرد. این بازیکن طی ۴ سال بیش از ۵۵۵ میلیون یورو از این باشگاه گرفت.

بزرگترين قرارداد تاريخ ورزش

روزنامه الموندو چاپ مادرید نوشت بزرگترین قرارداد تاریخ ورزش را بارسلونا در نوامبر سال ۲۰۱۷ با مسی امضا کرد. این بازیکن طی ۴ سال بیش از ۵۵۵ میلیون یورو از این باشگاه گرفت.