رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنفدراسیون آسیا مهلت میزبانی لیگ قهرمانان را مشخص کرد

کنفدراسیون آسیا مهلت میزبانی لیگ قهرمانان را مشخص کرد کنفدراسیون فوتبال آسیا قصد دارد لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا را به صورت متمرکز برگزار کند. شیوه برگزاری به این صورت است که هر کشور می‌تواند برای میزبانی مسابقات یک یا دو گروه از مسابقات (در مرحله گروهی) درخواست میزبانی بدهد.  

کنفدراسیون آسیا مهلت میزبانی لیگ قهرمانان را مشخص کرد

کنفدراسیون فوتبال آسیا قصد دارد لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا را به صورت متمرکز برگزار کند. شیوه برگزاری به این صورت است که هر کشور می‌تواند برای میزبانی مسابقات یک یا دو گروه از مسابقات (در مرحله گروهی) درخواست میزبانی بدهد.