رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشت ۱۵ ماهیگیر چابهاری زندانی در هند

بازگشت ۱۵ ماهیگیر چابهاری زندانی در هند نماینده وزارت امور خارجه منطقه آزاد چابهار: با پیگیری‌های انجام شده و همکاری مقامات هند ۱۵ماهیگیر ایرانی که در هند زندانی بودند، دیشب وارد چابهار شدند

بازگشت ۱۵ ماهیگیر چابهاری زندانی در هند

نماینده وزارت امور خارجه منطقه آزاد چابهار: با پیگیری‌های انجام شده و همکاری مقامات هند ۱۵ماهیگیر ایرانی که در هند زندانی بودند، دیشب وارد چابهار شدند